Board of Directors
  1. Shri Arun Kumar Biyani : Executive Chairman.
  2. Shri Ajay D Biyani : Managing Director.
  3. Shri Anil D Biyani : Executive Director.
  4. Shri Girdharlal S Daga : Independent Non – Executive Director.
  5. Shri Raghavan Srinivas - Independent Non - Executive Director.
  6. Smt. Farida Bomi Jambusarwalla - Independent Non - Executive Director